Tin tức nổi bật

QUYẾT ĐỊNH CHO THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI

23-12-2020

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Dự án Suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế làm Chủ đầu tư đã được Ban Quản Lí Khu Kinh Tế, Công Nghiệp tỉnh cấp quyết định cho thuê đất để thực hiện giai đoạn 1 và 2: Khu vui chơi giải trí của dự án.

Công ty Hoa lư Huế được thuê 215.968,4m² đất tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích xây dựng dự án Khu du lịch suối Voi. Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 24 tháng 01 năm 2067.
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 hệ tọa độ VN2000 được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp xác nhận ngày 29 tháng 10 năm 2020 kèm theo.