Tin tức nổi bật

DỰ ÁN KDL SUỐI VOI: 16/16 HỘ KINH DOANH PHỤ NHẬN CHI TRẢ ĐỀN BÙ

29-01-2021

Ngày 29/01/2021, tại trụ sở văn phòng UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế đã phối hợp với UBND xã Lộc Tiến và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc tiến hành chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh phụ và các hộ bị ảnh hưởng khác trong phạm vi Dự án.

 

 

Cùng với các hộ kinh doanh chính đã nhận chi phí bồi thường và hỗ trợ vào tháng 11/2020, các hộ kinh doanh phụ cũng hoàn toàn ủng hộ định hướng phát triển của Dự án.


Như vậy, cho đến nay, Công ty Hoa Lư Huế đã nhận bàn giao mặt bằng 4 đợt với tổng diện tích 41,19 ha/51,79 ha thông qua 04 đợt bàn giao vào các ngày 28/12/2018 (25,22ha), 01/11/2019 (10,80ha), 17/09/2020 (0,12 ha) và 16/10/2020 (5,05ha). Đồng thời, Công ty Hoa Lư – Huế đã tiến hành tạm ứng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng nhiều đợt cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc với tổng số tiền là 12.624.101.000 đồng. Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ bị ảnh hưởng trong Dự án là 1.033.438.500 đồng.