Tin tức nổi bật

GIAI ĐOẠN 1 KHU DU LỊCH SUỐI VOI: PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

02-01-2021

Sau quá trình nghiên cứu Dự án và xúc tiến các thủ tục đầu tư từ năm 2015, ngày 28/12/2020 Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Suối Voi là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế chính thức được cấp giấy phép xây dựng cho giai đoạn 1 của Dự án với tổng số 139 công trình. Đồng thời, Dự án cũng đã được cấp GCNQSDĐ vào ngày 25/12/2020 cho hơn 21,5 ha diện tích đất (Giai đoạn 1 và 2 thuộc Dự án)

Giai đoạn 1 – Khu Vui chơi Giải trí với tổng diện tích 112.548 mchính thức khởi công vào đầu năm 2021 dự kiến sẽ tạo ra địa điểm vui chơi mới cho khu vực Huế – Đà Nẵng.