Lĩnh vực hoạt động

Vui chơi – giải trí

Tập trung khai thác các ý tưởng đột phá và khác biệt trong từng mô hình trò chơi, Công ty đã và đang triển khai thực hiện Dự án vui chơi – giải trí hấp dẫn dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nhằm tạo ra nguồn lợi nhuận lâu dài và ít bị biến động bởi sự thay đổi của xu hướng giải trí.