Sự kiện

Quyết định cho Công ty Hoa Lư Huế thuê đất để thực hiện dự án Suối Voi

16-12-2020

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Dự án Suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế làm chủ đầu tư đã được Ban Quản Lí Khu Kinh Tế, Công Nghiệp tỉnh cấp quyết định cho thuê đất để thực hiện giai đoạn 1 và 2: Khu vui chơi giải trí của dự án