Sự kiện

Làm việc cùng Savills Hà Nội về phát triển dự án Suối Voi

02-10-2018

Vào ngày 02/10/2018, Ban giám đốc công ty Hoa Lư Huế có buổi làm việc với đơn vị Savills Hà Nội, thuộc tập đoàn Savills Việt Nam – là công ty tư vấn bất động sản nhiều kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với quá trình phát triển từ năm 1995. Buổi làm việc bàn về các nội dung liên quan đến phát triển dự án Suối Voi.

Đại diện hai bên đã tiến hành trao đổi thông tin ban đầu để có những kế hoạch triển khai, mở rộng và hợp tác phát triển dự án trong lĩnh vực vui chơi – du lịch nghỉ dưỡng.

Qua đó, lãnh đạo hai bên mong muốn mở ra những cơ hội trao đổi và hợp tác mới trong tương lai.