Tin tức

Tin tức

DỰ ÁN KDL SUỐI VOI: THỰC HIỆN CHI TRẢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

DỰ ÁN KDL SUỐI VOI: THỰC HIỆN CHI TRẢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

16-11-2020

Trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc đã phối hợp với UBND xã Lộc Tiến và đại diện Chủ đầu tư Dự án là Công ty Hoa Lư Huế. Đã tiến hành tổ chức chi trả […]

11/21 Hộ kinh doanh chính tại Suối Voi ký tên đồng ý nhận tiền hỗ trợ, đền bù của Nhà nước và phần hỗ trợ thêm của Công ty

16-11-2020

11/21 Hộ kinh doanh chính tại Suối Voi ký tên đồng ý nhận tiền hỗ trợ, đền bù của Nhà nước và phần hỗ trợ thêm của Công ty

   Cho đến nay, sau  hơn  03 năm tiến hành các hoạt động kiểm kê, chi trả, Dự án Khu du lịch Suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư – Huế làm chủ đầu tư đã nhận bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 41,19 ha […]