Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

DỰ ÁN KDL SUỐI VOI: THỰC HIỆN CHI TRẢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

DỰ ÁN KDL SUỐI VOI: THỰC HIỆN CHI TRẢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN

16-11-2020

Trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm huyện Phú Lộc đã phối hợp với UBND xã Lộc Tiến và đại diện Chủ đầu tư Dự án là Công ty Hoa Lư Huế. Đã tiến hành tổ chức chi trả […]